privacy-policy-illustartion

Personvernerklæring

Meglermatch er en tjeneste levert av HomeFair AS, org.no. 922 687 331. Vi (HomeFair og MeglerMatch) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 • Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  Opplysninger vi samler inn:


  • - Hvilken teknologi du bruker. Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.
  • - Hvordan du bruker siden. For eksempel hvor lang tid du bruker på de forskjellige stegene i prosessen med å finne beste megler eller hvor mange ganger du legger inn informasjon. Vi bruker Hotjar til å ta opptak av bruk av tjenesten, til opplærings- og forbedringsformål.
  • - Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som e-poster sendt mellom oss.


  Opplysninger du selv oppgir:


  • - Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du bestiller en rapport over de beste meglerne for en gitt bolig. Dette er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.