Om estimatene

Vi bruker kunstig intelligens til å estimere din boligverdi og til å finne meglerne som sikrer deg høyeste markedspris. Nedenfor kan du lese mer om hvordan, samt se ofte stilte spørsmål (FAQ).
Prisestimater
Boligene
Boligene

Prisestimater

Boligprisestimatene våre genereres ved bruk av kunstig intelligens. Vi anvender en kombinasjon av ulike maskinlæringsalgoritmer, flere hundre variabler samt mange millioner datapunkter, primært fra offentlige kilder. Det omfatter vanlige variabler som boligens beliggenhet, størrelse og historiske omsetninger samt avanserte variabler som for eksempel utsikt og solforhold, modellert etter 3D-laserskanninger fra fly. Vi går med andre ord langt før å øke treffsikkerheten på våre prisestimater, og vi jobber kontinuerlig med utviklingen av våre algoritmer samt med innsamling og foredling av data til modellene. Det vil likevel alltid være en feilmargin knyttet til slike estimater. Våre estimater gir som regel en god førsteindikasjon på hva boligen kan være verdt, men det er lurt å forhøre seg med fagpersoner som eiendomsmeglere og takstpersoner som kan ta en grundigere vurdering dersom du ønsker å benytte verdiestimatet til refinansiering av lån o.l.
Meglerne
Meglerne

Meglerestimater

Vi bruker kunstig intelligens også til å finne meglerne som har størst sannsynlighet for å oppnå høyeste markedspris for en gitt bolig. Meglernes dyktighet/prestasjon måles ved å se hvor høyt de har solgt boliger sammenlignet med hva vi estimerer disse til å være verdt på salgstidspunktet. Enhver modell vil alltid ha en viss feilmargin og dermed av og til bomme; i tillegg vil tilfeldigheter spille inn ved et enkelt boligsalg. Vi evaluerer derfor titalls eller hundretalls salg per megler før vi kan vurdere meglerens dyktighet/prestasjon. Vi kan ikke si med hundre prosent sikkerhet at meglerne våre modeller anbefaler er bedre enn alle andre, men vi kan si at disse meglerne er de vi beregner til å ha høyest sannsynlighet for å være best.

faq

Ofte stilte spørsmål

  • Slik markedet er i Norge lønner det seg ofte for en megler å selge flere boliger enn å bruke mer tid og energi på å selge din bolig til høyest mulig pris. Et par hundre tusen ekstra ved salg har stor betydning for din økonomi, men påvirker ikke meglerens provisjon nevneverdig; særlig hvis det medfører mer tid brukt. Det kan bety at du risikerer en lavere sluttpris enn det din bolig er verdt. Det kan riktignok argumenteres for at det er markedet som er problemet, ikke meglerne. Når du bruker MeglerMatch blir det skapt et insentiv for at meglerne gir det lille ekstra som skal til for å få høyest mulig markedspris. Dette fordi det vil avspeile seg i våre meglerestimater. Gjør de en bra jobb vil de i fremtiden få flere oppdrag via vår tjeneste. Slik skal det være, litt mer fair.
our values