BOLIGMARKEDET

COVID-19: boligmarkedet er i forandring

Henrik Bjerke, 10.06.2020 | Sist endret: 10.06.2020

I kjølvannet av korona-sjokket har både priser og salgsvolum for Oslo-boliger returnert til nivåer før utbruddet. Hva betyr det for valg av megler?

Da koronautbruddet førte til en hurtig nedstenging av Norge ved starten av mars fikk boligmarkedet i likhet med samfunnet et kraftig sjokk. Selv om mange spådde full salgsfrys og kraftig prisfall, falt prisene kun 1-2% i Oslo over månedene mars og april, da de sterkeste restriksjonene var innført. Derimot så vi en markant nedgang i antall boliger solgt og boliger lagt ut for salg, før det tok seg opp igjen etter påske.


Rett valg av megler kan øke salgsprisen betydelig uansett om du selger i oppgangs- eller nedgangstider.Krisepakker, lettelse i restriksjoner, nedgang i arbeidsledighet og ikke minst redusert styringsrente har bidratt til fornyet optimisme og oppsving i markedet siden april. Likevel er det på landsbasis det solgt nesten 6% færre boliger i perioden januar-mai sammenlignet med samme periode i 2019. Med andre ord: selv om priser og salgsvolum har steget til omtrent samme nivåer som før koronautbruddet, har vi likevel ikke fått en fullverdig ketchup-effekt.

Siden har vi sett ulike profetier på hvordan markedet vil utvikle seg herfra. Flere eksperter forventer en nedgang mot 2021 og peker på lave oljepriser samt vedvarende forhøyet arbeidsledighet og redusert handel som følge av Covid-19-utbruddet som viktigste årsaker. Andre mener at økt etterspørsel grunnet den kraftige oppbremsingen i utbygging av nyboliger vil balansere dette og kanskje også føre til netto økning i boligpriser.

figure sales volumes Solgte boliger i Norge for månedene januar-april de siste seks årene. Selv om det både i starten på året og i månedene med de sterkeste korona-restriksjonene ble solgt noe færre boliger enn foregående år, er markedet nå mer eller mindre tilbake til det normale.

Når det gjelder boligselgers valg av eiendomsmegler er situasjonen i grunn ikke så annerledes om boligprisene utvikler seg i positiv eller negativ retning. Ved nedgang vil det fortsatt være nok av boligselgere som ikke kan eller vil vente på bedre tider, og for disse gjelder det å maksimere utbyttet av boligsalget på lik linje som i et normalt marked. I tillegg til å velge salgstidspunkt, samt opprettholde god standard på boligen, er valg av eiendomsmegler et av de eneste – og viktigste – virkemidlene boligselger har for å påvirke salgsprisen.

Våre analyser viser at rett valg av megler har mye å si: faktisk er forskjellen mellom høyest og lavest presterende megler i Oslo hele 5.5% av salgsprisen – det betyr at valg av megler kan bety 275 000 kr forskjell i salgspris for en bolig verdsatt til fem millioner. Uansett om du selger i et høyt eller lavt marked vil rett valg av megler være noe av det viktigste boligselger gjør for å få mest ut av boligsalget.

De fleste som selger bolig vil også kjøpe innenfor et kort tidsrom; sånn sett vil prisforskjellen fra et høyt eller lavt marked bli utjevnet og ha liten konsekvens. Derimot har det stor betydning om en megler klarer å oppnå høyere eller lavere salgspris enn den forventede verdien på salgstidspunktet. Det er mao. alltid lurt å bruke meglerne med størst sannsynlighet for å få mest ut av salget. MeglerMatch er per i dag den eneste aktøren som tilbyr dette.