MEGLERBRANSJEN

Høyest salgspris med de beste meglerne

Walid Mustapha, 04.06.2020 | Sist endret: 10.06.2020

Vi analyserte tallene bak boligsalg i Norge. Det viser seg at valg av eiendomsmegler har stor innvirkning på salgsprisen, og i verste fall kan koste deg dyrt.

Kort oppsummert: de dyktigste meglerne kan få hele 5.5% mer i salgspris for boligen din enn de lavest presterende. For en bolig verdsatt til fem millioner utgjør dette 275 000 kr i salgsfortjeneste for deg som boligselger. Men hvordan finner du rett megler?Hele 275 000 kr i oppnådd salgspris skiller de dyktigste meglerne fra de dårligste i Oslo, for en leilighet verdivurdert til fem millioner.


Et hyppig debattert tema i Norge er bruk av eiendomsmegler. Som regel temaet hvor mye boligselger kan spare på å velge en billigere megler eller ved å selge selv, der meglerens rolle blir redusert til de praktiske oppgavene ved et boligsalg, ikke evnen til å sikre høy salgspris. Resultatet blir et inntrykk av at meglerne i det høyere betalte sjiktet tar «blodpris» og at man derfor vil sitte igjen med mer penger ved å velge en billigere megler. Enkelte boligselgere tenker også at de kan ta seg av de praktiske oppgavene selv, og at hele meglerkostnaden dermed er en unødvendig utgift.

Det som derimot ikke fokuseres på er merverdien megler skaper ved å involveres i salgsprosessen:

  • Hvor mye høyere salgspris kan en dyktig megler oppnå sammenlignet med en gjennomsnittlig megler eller salg uten megler?
  • Hvor mye kan du tape på å velge en dårlig megler?For å finne svar på dette har Homefair 1 evaluert alle tidligere boligsalg i Norge og Oslo. Homefair bruker kunstig intelligens for å beregne boligens verdi 2 på salgstidspunktet, som sammenlignes med den oppnådde salgsprisen for å vurdere meglers prestasjon. For et enkelt salg kan det spille inn mange tilfeldigheter, men over tid tegner det seg et mønster over hvor godt meglerne presterer. Derfor hver megler ha solgt minst 30 boliger for å inngå i evalueringen (ca 380 av meglerne i indre Oslo møtte disse kriteriene).

figure best and worst agents Plott av meglere i Oslo basert på prestasjon: hver søyle representerer en megler, målt i hvor mange prosent av salgssummen han/hun ligger over/under gjennomsnittet. De aller beste meglerne oppnår 3% høyere salgspris enn gjennomsnittet, og 5.5% høyere enn de lavest presterende. For en bolig verdsatt til fem millioner utgjør dette 275 000 kr differanse i oppnådd salgspris.

Hittil har det ikke vært mulig for boligeiere å vite noe om hvor mye meglere kan påvirke salgsprisen – de fleste velger derfor i stor grad på pris. Dersom en megler tar 20 000 kr mer i honorar enn en annen vil nok mange mene valget er enkelt, siden man ikke vet noe om deres dyktighet. Men dersom førstnevnte er forventet å selge for 80 000 kr mer enn den billige megleren, vil du jo forvente å faktisk tjene 60 000 kr ved å investere i den dyrere megleren. Samtidig er det ikke slik at dyrere meglere alltid er best. 3.

MeglerMatch lar deg finne disse meglerne som har størst sannsynlighet for å oppnå høyeste salgspris for din bolig. Dette gjøres ved å la kunstig intelligens evaluere prestasjonen til hver og en megler og evaluere hvor relevante meglernes historiske salg er for nettopp din bolig (les mer under «Om estimatene»). Så kan du selv velge mellom disse basert på honorar og personlig kjemi – helt uforpliktende og helt gratis.
1 Homefair AS utvikler analysetjenester for boligmarkedet, blant annet MeglerMatch.
2Se «Om estimatene» for detaljer om hvordan boligverdi estimeres
3Vi understreker at vi snakker om forventede verdier basert på sannsynlighet. Tilfeldigheter spiller inn ved boligsalg og man kan derfor aldri predikere noe med absolutt sikkerhet.