MEGLERBRANSJEN

Dette tjener du på å velge beste eiendomsmegler

Henrik Bjerke, 03.07.2020 | Sist endret: 03.07.2020

Du bør tenke på mer enn bare meglerhonoraret når du velger megler. Vi har laget et enkelt eksempel for å illustrere dette.

Valg av megler er ofte en krevende øvelse. Bare å forstå prisstrukturen kan være utfordrende, siden forskjellige meglerselskaper opererer med ulike modeller. I tillegg til fastpriser og provisjoner kan det også foreligge skjulte kostnader i form av tilleggstjenester du som boligselger kanskje tar for gitt.-Vil denne megleren oppnå en god salgspris for min bolig?


Deretter kommer tvilen: var det rett å velge den billigste? Eller den noe dyrere, men som du personlig fikk et bedre inntrykk av? Vil denne megleren oppnå en god salgspris for min bolig?

Vi vet at meglerens prestasjon har stor innvirkning på salgsprisen. Likevel er meglers honorar ofte det eneste vi fokuserer på når vi velger megler: siden vi kun velger én megler for ett boligsalg vil vi aldri få vite om de andre kunne oppnådd høyere salgspris. Det er her MeglerMatch kommer inn: ved å vurdere meglerne ut ifra deres historiske prestasjon kan vi se hvem som konsekvent presterer høyest og hvor mye de kan forventes å selge til. Vi lagde et enkelt eksempel for å beskrive dette:

Du skal selge en bolig som antas å være verdt rundt 5 000 000 kr.

Etter å ha snakket med flere meglere står du igjen med to du har meget godt inntrykk av – la oss kalle dem Anders og Berit. Begge har god kjennskap til nærområdet, kan vise til gode salg av lignende objekter og virker proffe og sympatiske. Forskjellen er at der Anders (etter litt pruting) senker sitt honorar til 85 000 kr, står Berit fast på 105 000 kr. Dermed er vel valget enkelt – eller?

Det er nettopp her MeglerMatch og den forventede prestasjonen kommer inn. MeglerMatch analyserer alle megleres salgsprestasjoner og kan beregne sannsynligheten for om en megler vil gjøre et godt eller dårlig salg for en gitt bolig. La oss si at Anders ligger omtrent på gjennomsnittet av meglere. Berit, derimot, klarer nesten alltid å få høyere enn forventet salgspris for denne typen boliger, og beregnes her å ville få 1.5% høyere salgssum. 1En helhetlig evaluering av både honorar og forventet salgsfortjeneste vil dermed se slik ut:

Anders Berit
Forventet salgspris +0% av 5 000 000 kr
= 5 000 000 kr
+1.5% av 5 00 000 kr
= 5 075 000 kr
Honorar -85 000 kr -105 000 kr
Netto salgsfortjeneste 4 915 000 kr 4 970 000 kr


I dette tilfellet vil du stå igjen med hele 55 000 kr mer ved å velge Berit, selv etter å ha tatt høyde for forskjellen i meglerhonorar på 25 000 kr.

Det skal sies at høyt honorar ikke er noen garanti for å oppnå høy salgspris. Det er også viktig å ta høyde for meglers honorar og personlig kjemi i salgsprisen. Det er derfor MeglerMatch finner de tre meglerne med høyeste forventede salgspris – så kan du selv velge mellom disse og ta høyde for tilgjengelighet, honorar og personlig kjemi.

Til sist skal det nevnes at det er tilfeldigheter som spiller inn ved ethvert boligsalg. MeglerMatch tilbyr deg som boligselger gratis informasjon om hvilke meglere som sannsynligvis er de beste, men kan naturligvis ikke garantere for noen salgspris. Det er til syvende og sist opp til deg å stå for valget av megler og salget for din egen bolig. Forskjellen fra tidligere er at det for første gang er det mulig å velge mellom de høyest rangerte, fremfor å velge i blinde.

1 Med «høyere [salgspris] enn forventet» mener er det ikke sammenlignet med prisantydning – denne settes jo av megler selv og kan derfor være kunstig høy eller lav. For å få en objektiv vurdering har vi utviklet egne, sofistikerte modeller for å verdivurdere boligene som meglernes prestasjon vurderes opp mot. Du kan lese mer om dette under «Om estimatene»